Viagra

Partner in de Kooi

 

 

 

veranderkundige zoektocht van een adviseur in ontwikkelingssamenwerking

door: Joke Oranje.

Bestel bij www.bol.com of bij uw boekhandel.

ISBN 978-90-73014-114

  

Waardering:  

“Ik zie ontwikkelingssamenwerking als ‘veranderkunde voor gevorderden’: een land der blinden waar één-oog koning(in) is. Wie als organisatieadviseur geschoold is, is vaak wat naïef in het omgaan met culturele verschillen en politiek gemanoeuvreer. Wie in het OS werk is ‘opgegroeid’, is vaak wat naïef als het op organiseer- en veranderprocessen aankomt. Wat je ook aan ervaring in huis hebt, het blijven vraagstukken die je begrip en controle als individu per definitie te boven gaan. Dus hoe kan je dan toch van betekenis zijn? Deze vraag wordt in dit boek moedig verkend: wel complexe vraagstukken oppakken, maar subtielere veranderprincipes blootleggen die daarbij blijken te helpen. Niet vastbijtend in veranderomvang, maar speurend naar veranderdiepgang. Niet gedreven vanuit cynisme over ongerealiseerd OS beleid, maar starten met waardering van allerlei ontwikkelingen die allang onder het maaiveld plaatsvinden. Het is daarmee een tegendraads boek dat een open geest vraagt van de lezer, zeker als die aan de kooi gehecht is.” Hans Vermaak, veranderkundige 

 

 ”Ik heb genoten van de zeer persoonlijke manier waarop je dit paper hebt geschreven. Geweldig, zoals je je eigen proces van begrijpen en groeien verwerkt hebt in de analyse van wat er rond verandering op organisatie nivo gebeurt en wat jouw/onze rol daarin is. En hoe veel dominantie er in dat proces zit, maar ook hoeveel onzekerheid en verkeerd begrijpen, over en weer. Interessant bij jou is dat je je zo vanzelfsprekend bewust bent van die dominantie patronen; dat is iets waar je andere ‘do gooders’ nogal eens op moet wijzen. Uniek is echter je openheid over de onderliggende onzekerheid, de onveiligheid en de verlegenheid. En waar je die onderliggende gevoelens ook in vertaalt (stoerheid, verontwaardiging of /en een eeuwig gevoel van ontoereikendheid) de gevoelens zelf bestaan en maken ons tot de mensen die we zijn. Hoop dat je boek een debat zal openen, en vooral ook andere mensen een riem onder het hart zal steken.” Dorien Plantenga, genderdeskundige.

 

“Je bent heel moedig in je openhartigheid en zelfreflectie. Wat me echter het meest getroffen heeft is dat je een stuk hebt geschreven dat in zijn soort (organisatiekundige teksten) heel goed leesbaar is. Barbapappa zei reeds in 1742: “De rijkdom van iemands ideeen leest men af aan de dikte van het boek, de rijpheid van iemands ideeen aan de leesbaarheid.” Ik heb je maar heel zelden kunnen betrappen op innerlijke verwarring over wat je eigenlijk wilt zeggen, en daar ben ik doorgaans heel gevoelig voor in teksten.” Martin Schravesande, redacteur.

 

“In dit boek laat Joke Oranje zien hoe zij de gangbare opvattingen en aanpakken in de Ontwikkelingssamenwerking ontstijgt om er een werkend, persoonlijk en tegelijkertijd theoretisch stevig gefundeerd veranderkundige perspectief naast te zetten waar de Ontwikkelingssamenwerking veel van kan leren. Als alumni van het masterprogramma voor adviseurs van Sioo, Advanced Change Methodologies laat zij onder meer met dit boek zien wat de mastertitel MCM, Master of Change Management vermag, die zij met dit boek verkreeg. Een schoolvoorbeeld!” Arienne van Staveren, programmamanager Sioo

 

 

 

de-partner-in-de-kooi-tekst-jan-093